pdsn.net
当前位置:首页 >> 三年级上册脱式计算 >>

三年级上册脱式计算

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4= 5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25= 9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8= 13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8= 17) 3.6÷0.09= 1...

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4 20+80×3 7×(34+56) 105×2×5 800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132) 24×5+24×7 (2534-958)÷8 792×7÷9 (5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11) 190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18 (359-42...

1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29) 7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25 10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10 13、(466-25×4)÷6 14、(43+32...

不列竖式,只写横式。等于号竖着写的,如 1+2+3 =3+3 =6

1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29) 7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25 10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10 13、(466-25×4)÷6 14、(43+32...

一、脱式计算 (1)6×409-2300 (2)528+323-60×8 (3)1100×5-(560+690) (4)7×(555-377) (5)200-(76+40×3) (6)220-(45×3-60) 二、列式计算 (1)一个数比145的4倍少68,这个数是多少? (2)180减去175的差,乘124的积,结果是...

脱式计算 (1)6×409-2300 (2)528+323-60×8 (3)1100×5-(560+690) (4)7×(555-377) (5)200-(76+40×3) (6)220-(45×3-60)

①22×4+221 ②40÷2+174 ③147+72÷8 ④9×4+420 ⑤2×80÷4 ⑥120×5÷2 ⑦202+36÷9 ⑧30÷5+240 ⑨100-50÷5 ⑩35-35÷7

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100 =1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5 =22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3 =24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×1000+9999...

和普通的验算一样,只不过也是脱式而已。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdsn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com